“STENDERS” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu sāk iniciatīvu mitrāju atjaunošanai Latvijā

Vannas un ķermeņa kopšanas kosmētikas ražošanas uzņēmums “STENDERS” šogad sāk sadarbību ar Latvijas Dabas fondu (LDF) un veido atbalsta fondu mitrāju aizsardzībai un atjaunošanai, tādējādi pievēršot uzmanību mitrāju lomai dabas daudzveidības saglabāšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā un aicinot kā sabiedrību, tā citus uzņēmumus iesaistīties ilgtspējīgu un dabai draudzīgu prakšu ieviešanā.

“STENDERS” veikalos, kā arī tiešsaistē jau tagad pieejamas Ilgtspējas ziepes – uzņēmuma produktu klāstā vēl nebijis papildinājums, kas radīts, izmantojot ziepju ražošanas atlikumus, dabiskas izcelsmes izejvielas un aprites ekonomikas principus. Viens eiro no katra Ilgtspējas ziepju pirkuma visā pasaulē tiks ziedots Mitrāju atbalsta fondam, lai par iegūtajiem līdzekļiem atjaunotu Latvijā mitrāju ekosistēmas, to skaitā Grīvu salu Lubāna mitrājā, kur nepieciešama gan apjomīga krūmu izciršana un piebraucamo ceļu labiekārtošana, gan meliorācijas grāvju aizrakšana, mākslīgo mitrzemju izveide un palieņu pļavu atjaunošana. Iegūtie līdzekļi papildinās jau LDF rīcībā esošo finansējumu mitrāju atjaunošanai.

“Pēdējo gadu laikā esam īpašu vērību pievērsuši ilgtspējīgai attīstībai, un daba ir mūsu zīmola, vērtību un produktu kodols, tādēļ nepārtraukti tiecamies rast arvien jaunus veidus, kā ieguldīt līdzsvarotās cilvēku attiecībās ar apkārtējo vidi. Ik gadu mēs saražojam 180 – 200 tonnu ziepju, taču procesā rodas aptuveni trīs tonnas pārpalikumu. Tagad šos ziepju pārpalikumus pārstrādājam jaunās ziepēs, lai iedzīvinātu aprites ekonomikas principus. Ūdens ir neatņemama vannas un ķermeņa kopšanas rituālu sastāvdaļa, taču, kas svarīgi, bez tā nav iedomājama ne cilvēka ikdiena, ne dabas daudzveidības saglabāšana. Savukārt mitrājs ir dabiskais ūdens filtrs, kas izvada nogulsnes un piesārņojumu. Tā ir dzīvotne daudzām dzīvnieku un augu sugām un būtiska ekosistēmas daļa, kas pasargā upes, jūras un ezerus, tādēļ ar gandarījumu paziņojam, ka sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu esam aizsākuši iniciatīvu mitrāju atjaunošanai Latvijā. Pircējiem, izvēloties Ilgtspējas ziepes, ir iespēja atbalstīt šīs apdraudētās ekosistēmas atjaunošanu un aizsardzību,”

Kristīne Grapmane, “STENDERS” izpilddirektore

Jāatzīmē, ka mitrāji pasaulē izzūd trīs reizes straujāk nekā meži. Mitrāji pašlaik ir visvairāk apdraudētās ekosistēmas pasaulē, un pēdējo 50 gadu laikā ir izzudusi vairāk nekā trešdaļa jeb 35 % no pasaules mitrājiem, tādēļ šo ekosistēmu aizsardzība ir vitāli svarīga dabas daudzveidības saglabāšanai. Aktualizējot mitrāju problemātiku un aicinot sabiedrību līdzdarboties dabai un cilvēkiem labvēlīgu attiecību veicināšanā, “STENDERS” Ilgtspējas ziepes iemieso un simbolizē uzņēmuma vīziju par ilgtspējīgu attīstību un atbildīgu patēriņu.

“Mitrāji ir dzīvotnes, kas nozīmīgas ne tikai dabas daudzveidībai, – tās sniedz būtiskus ekosistēmu pakalpojumus, kas svarīgi mūsu eksistencei. Kā būtiskākos var minēt trīs – plūdu regulāciju, ūdens attīrīšanu un oglekļa uzkrāšanu. Mitrāji darbojas kā sūkļi, kas uzkrāj plūdu un palu ūdeņus un vēlāk tos lēnām atbrīvo, tā sargājot no pārplūšanas citas teritorijas un arī mūs. Turklāt tie ir dabiski filtri, kas attīra ūdeni no piesārņojuma. Mitrāji efektīvi saista un uzkrāj oglekli, tādējādi mazinot siltumnīcas gāzu radīto efektu, un līdz ar to ir viens no klimata pārmaiņu mazināšanas mehānismiem. Piemēram, augstie purvi ar tajos uzkrāto kūdru ir viena no efektīvākajām dabā esošajām oglekļa krātuvēm. Ticam, ka sadarbība ar “STENDERS” sniegs atbalstu mitrāju atjaunošanai Latvijā un pievērsīs sabiedrības uzmanību mitrāju nozīmei,”

Jānis Ķuze, Latvijas Dabas fonda padomes loceklis

“STENDERS” ir viens no vadošajiem vannas un ķermeņa kopšanas produktu ražotājiem Baltijā, kas ziemeļniecisko mieru un kvalitāti ienes vannas istabās visā pasaulē jau kopš 2001. gada. Ziemeļvalstu dabas spēks ir atrodams vairāk nekā 450 produktos, kas ražoti no dabiskas izcelsmes sastāvdaļām un ir iegādājami vairāk nekā 300 veikalos 30 valstīs un četros kontinentos.