Mitrāju patiesā vērtība ir jāierauga        

Viena no mitrāju galvenajām funkcijām – ūdens līmeņa regulēšana. Palieņu zālāji, applūstoši meži un citi mitrāji nodrošina ūdenim vietu, kur atrasties palu vai plūdu laikā, tādejādi samazinot kopējo ūdenslīmeņa celšanos un citu teritoriju applūšanu.