Atsākas Latvijas Dabas fonda ainavu tūru sezona

Šī gada pasākumu kalendāru Latvijas Dabas fonds atklāj ar putniem un mitrājiem veltītu ainavu tūri “Pavasara putni Grīvu salā” 11. maijā, no plkst. 9.30 līdz 14.30, Lubāna mitrājā. Pavasaris ir putnu riesta un ligzdošanas laiks, ko īpaši labi var novērot šajā putniem nozīmīgajā mitrājā. Pasākuma laikā interesentiem tiks dota iespēja iepazīt putnu daudzveidību īpašajās Grīvu salas palieņu pļavās kopā ar ornitologu Jāni Ķuzi, kā arī uzzināt vairāk par palieņu pļavu apsaimniekošanu kopā ar “Tīravoti” saimnieku Ivaru Silkānu.

Ainavu tūrē dabas pētnieks un ornitologs Jānis Ķuze (Latvijas Dabas fonds) vedīs dalībniekus ekspedīcijā pa Lubāna mitrāja Grīvu salu, kur šobrīd lielās platībās tiek atjaunots mitruma režīms, kas svarīgs ne tikai putniem, bet arī retiem un aizsargājamiem augiem, abiniekiem un citām sugām. Jānis ir nodarbojies ar putnu izpēti un aizsardzību jau vairāk nekā 25 gadus un piedalījies daudzu putniem nozīmīgu dzīvotņu platību atjaunošanā, tostarp Grīvu salā.

Kā papildinājums esošajam pasākumam, 8. jūnija vakarā, no plkst. 19.00 norisināsies ainavu tūre “Naktsputnu dziesmas Grīvu salā” ar nakšņošanu teltīs, kuras laikā dalībniekiem ornitologa pavadībā būs iespēja iepazīt upes palieni un putnu balsis tumsā. Tā ir iespēja saulrietā sadzirdēt sugas, kas ir mazāk aktīvas dienas laikā, kā piemēram, griezi, ormanīti, dažādas ķauķu sugas, urālpūci vai, ja paveicas – pat reto ķikutu. Abās ainavu tūrēs Jāņa vadībā klausīsimies putnu balsīs, vērosim un mācīsimies noteikt dažādas putnu sugas, kā arī klausīsimies stāstus par putnu dzīvi palienēs.

Palieņu atklātās ainavas piesaista daudz dažādu putnu sugu pavasara migrācijas un ligzdošanas laikā, kas tiem ir nozīmīgas atpūtas un barošanās vietas. Tāpat arī tās ir galvenās ligzdošanas vietas retajam ķikutam un aizsargājamajai griezei. Tajās ligzdo arī platknābis, prīkšķe, pļavu tilbīte, ķīvīte, melnā puskuitala, gugatnis, ormanītis, dumbrcālis u.c. putni. Lubāna mitrājā ir konstatētas vairāk nekā 250 putnu sugas, un tā ir viena no putniem nozīmīgākajām vietām valstī.

Diemžēl šobrīd Latvijā dabiskas palienes upju krastos ir saglabājušās maz. Daudzas palienes ir nosusinātas un pārvērstas par apbūvētām platībām, lauksaimniecības zemēm vai arī pamestas un aizaugušas ar krūmiem. Šādā stāvoklī arī to dabas vērtība strauji samazinās – tajās aiz vien mazāk barojas un ligzdo putni, kā arī strauji izzūd augu un citu sugu daudzveidība. Turklāt tās vairs nevar lielu plūdu laikā uzņemt pieplūdušo ūdeni un tādējādi pildīt arī dabisko plūdu mazināšanas un ūdens attīrīšanas funkciju. Lai palieņu pļavas varētu atkal sniegt savus ekosistēmu pakalpojumus un kalpot par nozīmīgu mājvietu dažādām dzīvnieku un augu sugām, tās ir jāatjauno un jāapsaimnieko. Tieši ar to Grīvu salā nodarbojas Ivars Silkāns no saimniecības “Tīravoti” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu projektā “LIFE MarshMeadows”. Tūres laikā papildus putnu vērošanai, viņš mūs iepazīstinās ar palieņu atjaunošanas procesu un pļavu apsaimniekošanu dabas aizsardzības vajadzībām.

Dalība ainavu tūrēs – bezmaksas. Piesakies 11. maija ainavu tūrei aizpildot anketu: https://ej.uz/Grivu_Salu. Vietu skaits tūrē ir ierobežots. Pusdienās baudīsim gardu, veģetāru, lauka apstākļos gatavotu zupu.

Latvijas Dabas fonds aicina sekot līdzi publicētajam pasākumu kalendāram, lai nenokavētu pieteikšanos šī gada ainavu tūrēm.

Pasākumu organizē Latvijas Dabas fonds. Pasākums tiek rīkots projekta “LIFE MarshMeadows: Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par pasākuma saturu ir atbildīgi projekta īstenotāji, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Finansētāji nenes nekādu atbildību par pasākumā atspoguļoto informāciju un tās izmantošanu.