Latvijas Dabas fonds aicina uz ainavu tūri “Mitrājs un putni” Lubāna mitrājā

7. maijā no plkst. 9.30 līdz 14.30 ainavu tūrē “Mitrājs un putni” Latvijas Dabas fonds aicina iepazīt putnu daudzveidību un dzīvi Lubāna mitrājā. Pavasaris ir putnu riesta un ligzdošanas laiks, ko var īpaši labi novērot Lubāna mitrājā. Ainavu tūrē ornitologs Jānis Ķuze dalībniekus vedīs ekspedīcijā pa Lubāna mitrāja Grīvu salu, kur šobrīd lielās platībās tiek atjaunotas ne tikai putniem, bet arī retiem un aizsargājamiem augiem, abiniekiem un citām sugām ļoti nozīmīgās palieņu pļavas.

Lubāna mitrājs ir īsta putnu vērotāju  paradīze gan putnu sugu daudzveidības ziņā, gan arī tāpēc, ka pats Lubāna ezers ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī tā apkārtne ir viena no labākajām ligzdošanas vietām daudzām Eiropā īpaši aizsargājamām putnu sugām. Pašlaik Lubāna mitrāja teritorijā novērotas vairāk nekā 250 putnu sugas, no kurām vairāk nekā 180 Lubāna mitrājā arī ligzdo.  Palieņu pļavām, kas izvietojušās plašās teritorijās Lubāna ezera apkārtnē, ir īpaša loma – tās ir ne tikai izcilas barošanās un atpūtas vietas, bet arī galvenās ligzdošanas vietas vairākām retām un aizsargājamām sugām, piemēram, ķikutam un griezei. Tajās ligzdo arī platknābis, prīkšķe, pļavu tilbīte, ķīvīte, ormanītis, dumbrcālis un citi  putni.

Ornitologs Jānis Ķuze (Latvijas Dabas fonds)  ir nodarbojies ar putnu izpēti un aizsardzību jau vairāk nekā 25 gadus un piedalījies daudzu putniem nozīmīgu dzīvotņu platību atjaunošanā, tostarp Grīvu salā. Šajā ainavu tūrē Jāņa vadībā klausīsimies putnu balsīs, vērosim un mācīsimies noteikt dažādas putnu sugas un klausīsimies stāstus par putnu dzīvi palienēs.

Diemžēl šobrīd Latvijā dabiskas palienes upju krastos ir saglabājušās maz. Daudzas palienes ir nosusinātas un pārvērstas par apbūvētām platībām, lauksaimniecības zemēm vai arī pamestas un aizaugušas ar krūmiem.  Šādā stāvoklī arī to dabas vērtība strauji samazinās – tajās aiz vien mazāk barojas un ligzdo putni, kā arī strauji izzūd augu un citu sugu daudzveidība. Turklāt tās vairs nevar lielu plūdu laikā uzņemt pieplūdušo ūdeni un tādējādi pildīt arī dabisko plūdu mazināšanas un ūdens attīrīšanas funkciju.  Lai palieņu pļavas varētu atkal sniegt savus ekosistēmu pakalpojumus un kalpot par nozīmīgu mājvietu dažādām dzīvnieku un augu sugām, tās ir jāatjauno un jāapsaimnieko. Tieši ar to Grīvu salā nodarbojas Ivars Silkāns no saimniecības “Tīravoti” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu projektā “LIFE MarshMeadows”. Tūres laikā papildus putnu vērošanai, viņš mūs iepazīstinās ar  palieņu atjaunošanas procesu un pļavu apsaimniekošanu dabas aizsardzības vajadzībām.

Dalība ainavu tūrē ir bezmaksas, taču iepriekš jāaizpilda pieteikuma anketa: https://ej.uz/GrivuSalu Vietu skaits ir ierobežots. Pusdienās baudīsim gardu, veģetāru, lauka apstākļos gatavotu zupu. Sagaidāma staigāšana pa mitrām vietām (palieņu pļavām), tāpēc iesakām kājās vilkt gumijas zābakus. Ainavu tūres dalībniekiem būs iespējams pieteikties uz vietu mikroautobusā, kas pasākuma norises rītā dosies no Rīgas uz Grīvu salu un pēc pasākuma- atpakaļ.

Pasākumu organizē Latvijas Dabas fonds. Pasākums tiek rīkots projekta “LIFE MarshMeadows: Integrēta mitrzemju atjaunošana Latvijā un Lietuvā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Par pasākuma saturu ir atbildīgi projekta īstenotāji, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Finansētāji nenes nekādu atbildību par pasākumā atspoguļoto informāciju un tās izmantošanu.

Papildu informācija

Valters Kinna

Latvijas Dabas fonds

Komunikācijas asistents

20043690

valters.kinna@ldf.lv